Dievs, svētī Latviju!

national anthem

"Dievs, svētī Latviju!" is the national anthem of Latvia

LyricsEdit

Latvian lyricsEdit

Dievs, svētī Latviju!
Mūs' dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to!
Dievs, svētī Latviju!
Mūs' dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied
Kur latvju dēli dzied
Laid mums tur laimē diet
Mūs' Latvijā!
Kur latvju meitas zied
Kur latvju dēli dzied
Laid mums tur laimē diet
Mūs' Latvijā!

Poetic English translationEdit

Oh God bless Latvia!
Our beloved fatherland.
God bless, Oh Latvia,
Oh bless it again!
Oh God bless Latvia!
Our beloved fatherland.
God bless, Oh Latvia,
Oh bless it again!
Where Latvian daughters bloom,
Where Latvian brothers sing,
Let us all be proclaim:
Our Latvia!
Where Latvian daughters bloom,
Where Latvian brothers sing,
Let us all be proclaim:
Our Latvia!