Hello and Goodbye (1972 movie)

1972 film by Vitali Melnikov

Hello and Goodbye (Russian: Здравствуй и прощай) is a 1972 Soviet comedy movie directed by Vitaliy Melnikov.[1][2] It stars Lyudmila Zaytseva, Oleg Efremov, and Mikhail Kononov.

Hello and Goodbye
Russian: Здравствуй и прощай
Directed byVitaliy Melnikov
Written byViktor Merezhko
Starring
CinematographyYuri Veksler
Music byVladlen Chistyakov
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Actors change

References change

Other websites change