List of rivers of Greece

Wikimedia list article

This is a list of rivers that are at least partially in Greece. The rivers flowing into the sea are sorted along the coast. Rivers flowing into other rivers are listed by the rivers they flow into.

List of riversEdit

Adriatic SeaEdit

Ionian SeaEdit

Rivers in this section are sorted north (Albanian border) to south (Cape Malea).

Aegean SeaEdit

Rivers in this section are sorted south (Cape Malea) to northeast (Turkish border).

Ancient rivers and streamsEdit

List by letterEdit

Acheloos, Agrafiotis, Alfeios, Aoos/Vjosë, Arachthos, Ardas, Aroanios, Axios/Vardar, Cephissus (Athenian plain), Cephissus (Boeotia), Charadros, Despatis, Drino, Elissos, Elpeus, Enipefs, Eridanos, Erymanthos, Erythropotamos, Eurotas, Evinos, Evros/Maritsa, Gallikos, Glafkos, Gorgopotamos, Granitsiotis, Haliacmon, Ilissos, Inachos, Kladeos, Krathi, Krausidonas, Krios, Ladon, Larissos, Lousios, Megdova, Meilichos, Mornos, Neda, Nestos/Mesta, Oenus, Pamisos, Peiros, Pindus, Pineios (Peloponnese), Pineios (Thessaly), Plataneiko, Sarantaporos (Epirus), Sarantaporos (Thessaly), Selemnos, Spercheios, Strymonas/Struma, Tara, Thyamis, Titarisios, Tragus, Tyria, Tytheus, Volinaios, Zacholitikos