The Third Half (1962 movie)

1962 film by Yevgeni Karelov

The Third Half (Russian: Третий тайм) is a 1962 Soviet drama movie directed by Yevgeny Karelov.[1][2] It stars Leonid Kuravlyov, Vyacheslav Nevinny, and Gleb Strizhenov.

The Third Half
Russian: Третий тайм
Directed byYevgeny Karelov
Written byAleksandr Borshchagovskiy
Starring
CinematographySergei Zajtsev
Edited byKlavdiya Aleyeva
Music byAndrei Petrov
Production
company
Running time
88 min.
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Actors change

References change

Other websites change