The Third Half (1962 movie)

1962 film by Yevgeni Karelov

The Third Half (Russian: Третий тайм) is a 1962 Soviet drama movie directed by Yevgeny Karelov.[1][2] It stars Leonid Kuravlyov, Vyacheslav Nevinny, and Gleb Strizhenov.

The Third Half
Russian: Третий тайм
Directed byYevgeny Karelov
Written byAleksandr Borshchagovskiy
Starring
CinematographySergei Zajtsev
Edited byKlavdiya Aleyeva
Music byAndrei Petrov
Production
company
Running time
88 min.
CountrySoviet Union
LanguageRussian

ActorsEdit

ReferencesEdit

Other websitesEdit