White Sun of the Desert

1970 film by Vladimir Motyl

White Sun of the Desert (Russian: Белое солнце пустыни, romanized: Beloye solntse pustyni) is a 1970 Russian adventure-comedy movie directed by Vladimir Motyl and starring Galina Dashevskaya, Anatoly Kuznetsov, Pavel Luspekaev, Spartak Mishulin, Kakhi Kavsadze, Nikolai Godovikov. It was distributed by Mosfilm.

Other websitesEdit