An Hour with Chekhov

1929 film by Yakov Protazanov

An Hour with Chekhov (Russian: Чины и люди) is a 1929 Soviet movie directed by Yakov Protazanov.[1][2]

An Hour with Chekhov
Directed byYakov Protazanov
Mikhail Doller
Written byAnton Chekhov
Oleg Leonidov
Yakov Protazanov
StarringMikhail Tarkhanov
Mariya Strelkova
Andrey Petrovsky
N. Shcherbakov
Viktor Stanitsyn
Ivan Moskvin
CinematographyKonstantin Kuznetsov
Release date
  • 1929 (1929)
Running time
65 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

ReferencesEdit

Other websitesEdit

[[Category:1929 movies]