Anna Karenina (1967 movie)

1967 film by Alexandre Zarkhi
(Redirected from Anna Karenina (1967 film))

Anna Karenina (Russian: Анна Каренина) is a 1967 Russian drama movie directed by Aleksandr Zarkhi and was based on the 1877 novel of same name by Leo Tolstoy. It stars Tatiana Samoilova, Nikolai Gritsenko, Vasily Lanovoy, Yury Yakovlev, Iya Savvina, Maya Plisetskaya and was distributed by Mosfilm.

Other websites change