Druk Tsenden

National Anthem of Bhutan

"Druk Tsenden" (Dzongkha: འབྲུག་ཙན་དན, Dzongkha pronunciation: [ɖ(ʐ)ṳ̀e̯ t͡sén.d̥è̤n]; "The Thunder Dragon Kingdom") is the national anthem of Bhutan. The lyrics were written by Gyaldun Dasho Thinley Dorji and the melody was composed by Aku Tongmi.[1][2] The anthem was adopted in 1953.[1]

Druk tsendhen
English: The Thunder Dragon Kingdom
འབྲུག་ཙན་དན་

National anthem of Bhutan
LyricsGyaldun Thinley Dorji
MusicAku Tongmi
Adopted1953

Lyrics change

The words are in the Constitution of Bhutan.

Dzongkha original[3] Official Romanisation IPA transcription Official English translation[4]

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་༎
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་𝄆སྐྱོང་བའི་མགོན་𝄇༎
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་༎
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་𝄆ཆབ་སྲིད་འཕེལ་𝄇༎
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་༎
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་𝄆ཤར་བར་ཤོག་𝄇༎

Dru tsend°en kepä gäkhap na
Pä lu’nyi tensi 𝄆 kyongwä gin 𝄇
Dru gäpo ’ngada rinpoche
Ku gyûme tencing 𝄆 chap si phe 𝄇
Chö sanggä tenpa dâzh°ing gä
Bang deki nyima 𝄆 shâwâsho. 𝄇

[ɖ(ʐ)ṳ̀e̯ t͡sén.d̥è̤n ké.pɛ́ː | gɛ̤̀ː(l).kʰɑ́(p̚) nɑ̤̀]
[pɛ́ː(l) lɔ̤̀ː.ɲ(j)ɪ́ː tɛ́ːn.sɪ́ | 𝄆 cɔ́ːŋ.wɛ̤̀ː gɪ̤̀n 𝄇]
[ɖ(ʐ)ṳ̀e̯ gɛ̤̀ː(l).pó ŋɑ́.dɑ̤̀ | rɪ̤̀n.pó.t͡ɕʰé]
[kúe̯ ɟʊ̤̀ː.mè̤ tɛ́n.t͡ɕɪ́ːŋ | 𝄆 t͡ɕʰɑ́(p̚) sɪ́ pʰé(l) 𝄇]
[t͡ɕʰǿ sɑ́ːŋ.gɛ̤̀ː tɛ́n.pɑ́ | dɑ̤̀ː.ʑ̥ɪ́ːŋ gɛ̤̀ː(l)]
[bɑ̤̀ːŋ dè̤.kɪ́ ɲ(j)ɪ̤̀.mɑ̤̀ | 𝄆 ɕɑ́ː.wɑ̤̀ː.ɕó 𝄇]

In the Kingdom of Bhutan adorned with cypress trees,
The Protector who reigns over the realm of spiritual and secular traditions,
He is the King of Bhutan, the precious sovereign.
May His being remain unchanging, and the Kingdom prosper,
May the teachings of the Enlightened One flourish,
May the sun of peace and happiness shine over all people.

References change

  1. 1.0 1.1 "National Anthem of Bhutan". Asia Odyssey Travel. Retrieved 2023-05-20.
  2. "National Anthem of Bhutan, Bhutanese Lyrics of Druk Tsendhen, Kingdom of Bhutan's National Anthem". www.himalaya2000.com. Retrieved 2023-05-20.
  3. "National Anthem". Bhutan Portal. Government of Bhutan. Archived from the original on 2012-02-09. Retrieved 2011-10-29.
  4. "Constitution of Bhutan" (PDF). Archived from the original (PDF) on 5 September 2014. Retrieved 18 October 2014.