Entten tentten teelikamentten

nursery rhyme

Entten tentten teelikamentten is an old Finnish nursery rhyme.

Entten tentten teelikamentten
hissun kissun vaapula vissun
eelin keelin klot
viipula vaapula vot
Eskon saun piun paun.

Nyt sää lähdet tästä pelistä pois,
Puh pah pelistä pois![1]

Related pages Edit

References Edit

  1. "Ikola, Osmo: Entten tentten teelikamentten. Erään lastenlorun arvoitus (pdf)" (PDF).

Further reading Edit

  • Ikola, Osmo: Entten tentten teelikamentten. Erään lastenlorun arvoitus. Virittäjä 1/2002. Kotikielen Seura. Viitattu 11.12.2011 (pdf at kotikielenseura.fi)
  • The counting-out rhymes of children: their antiquity, origin, and wide distribution; a study in folk-lore, Henry Carrington Bolton, 1888 (online version at archive.org)
  • More Counting-out Rhymes, H. Carrington Bolton in The Journal of American Folklore Vol. 10, No. 39 (Oct. - Dec., 1897), pp. 313–321. Published by: American Folklore Society DOI: 10.2307/533282 Stable URL: (online version at JStor)
  • Gregor, Walter, 1891: Counting-out rhymes of children (online version at archive.org
  • SKVR XII1 2837. Alatornio. PLK. A 2212. -15 (online version at SKVR.fi)