Open main menu

Fast & Furious 6

2013 American action film

Fast & Furious 6 is a 2013 action-thriller movie. This movie is about a professional criminal gang who retired after an earlier bank heist. Dwayne Johnson plays Hobbs. Paul Walker plays Brian.

The movie grossed almost $790 million worldwide.

CastEdit

Release DatesEdit

Country Premiere
  United Kingdom 17 May 2013
  Ireland 17 May 2013
  Italy 21 May 2013
  Belgium 22 May 2013
   Switzerland 22 May 2013 (French speaking region)
   Switzerland 22 May 2013 (Italian speaking region)
  Egypt 22 May 2013
  Finland 22 May 2013
  France 22 May 2013
  Hong Kong 22 May 2013
  Sweden 22 May 2013
  Taiwan 22 May 2013
  United Arab Emirates 23 May 2013
  Argentina 23 May 2013
  Bosnia and Herzegovina 23 May 2013
   Switzerland 23 May 2013 (German speaking region)
  Chile 23 May 2013
  Czech Republic 23 May 2013
  Germany 23 May 2013
  Denmark 23 May 2013
  Greece 23 May 2013
  Croatia 23 May 2013
  Hungary 23 May 2013
  Israel 23 May 2013
  Kuwait 23 May 2013
  Kazakhstan 23 May 2013
  Lebanon 23 May 2013
  North Macedonia 23 May 2013
  Netherlands 23 May 2013
  Peru 23 May 2013
  Portugal 23 May 2013
  Serbia 23 May 2013
  Russia 23 May 2013
  Singapore 23 May 2013
  Slovenia 23 May 2013
  Thailand 23 May 2013
  Ukraine 23 May 2013
  Austria 24 May 2013
  Bulgaria 24 May 2013
  Brazil 24 May 2013
  Canada 24 May 2013
  Colombia 24 May 2013
  Cyprus 24 May 2013
  Estonia 24 May 2013
  Spain 24 May 2013
  Indonesia 24 May 2013
  India 24 May 2013
  Iceland 24 May 2013
  Lithuania 24 May 2013
  Latvia 24 May 2013
  Mexico 24 May 2013
  Norway 24 May 2013
  Panama 24 May 2013
  Philippines 24 May 2013
  Romania 24 May 2013
  Turkey 24 May 2013
  United States 24 May 2013
  Vietnam 24 May 2013
  South Africa 24 May 2013
  Georgia 30 May 2013
  Cambodia 30 May 2013
  New Zealand 30 May 2013
  Pakistan 31 May 2013
  Australia 6 June 2013
  Venezuela 21 June 2013
  Japan 6 July 2013
  China 26 July 2013