Gaude Mater Polonia

national anthem with lyrics by Wincenty of Kielcza

Gaude Mater Polonia is a polish medieval hymn and one of the oldest polish-latin lyric composed on gregorian chant „Oh salutaris Hostia”, on the occasion of pre-canonization of Stanislaus of Szczepanów. The hymn was written by Wincenty of Kielcza. In the times of the last crowned kings from the Piast dynasty, it served as the royal anthem. The song was first published on 8 may 1254, the oldest record comes from Kielce Antiphonary from 1372. During middle ages the hymn was chanted by polish knights after battle. Later the hymn was used on the national events.[1]

Gaude Mater Polonia
Raduj się, Matko Polsko
English: Rejoice, oh Mother Poland

Royal anthem of Polish–Lithuanian Commonwealth
LyricsWincenty of Kielcza
Adopted8 may 1254 (first published)
Relinquished1795
Audio sample
"Gaude Mater Polonia" performed by Educatus mixed chorus of Pedagogical University of Cracow conducted by Adam Korzeniowski

Lyrics change

Latin change

List
 • Gaude, mater Polonia.
  Prole fecunda nobili,
  Summi Regis magnalia
  Laude frequenta vigili.
  Cuius benigna gratia
  Stanislai Pontificis
  Passionis insignia
  Signis fulgent mirificis.
  Hic certans pro iustitia,
  Regis non cedit furiae;
  Stat pro plebis iniuria
  Christi miles in acie.
  Tyranni truculentiam,
  Qui dum constanter arguit,
  Martyrii victoriam
  Membratim caesus meruit.
  Novum pandit miraculum
  Splendor in sancto ceritus,
  Redintegrat corpusculum
  Sparsum caelestis medicus.
  Sic Stanislaus pontifex
  Transit ad caeli curiam,
  Ut apud Deum opifex
  Nobis imploret veniam.
  Poscentes eius merita,
  Salutis dona referunt:
  Morte praeventi subita
  Ad vitae potum redeunt.
  Cuius ad tactum anuli
  Morbi fugantur turgidi;
  Ad locum sancti tumuli
  Multi curantur languidi.
  Surdis auditus redditur,
  Claudis gressus officum,
  Mutorum lingua solvitur
  Et fugatur daemonium.
  Ergo, felix Cracovia,
  Sacro dotata corpore
  Deum, qui fecit omnia,
  Benedic omni tempore.
  Sit Trinitati gloria,
  Laus, honor, iubilatio:
  De Martyris Victoria
  Sit nobis exsultatio.
  Amen[2]

Polish change

List
 • O ciesz się, Matko-Polsko
  w sławne potomstwo płodna!
  Króla królów i najwyższego Pana
  wielkość uwielbiaj chwałą przynależną.
  Albowiem z Jego łaskawości
  biskupa Stanisława męki
  niezmierne, jakie on wycierpiał
  jaśnieją cudownymi znaki.
  Potykał się za sprawiedliwość,
  przed gniewem króla nie ustąpił:
  i staje żołnierz Chrystusowy
  za krzywdę ludu sam do walki.
  Ponieważ stale wypominał
  on okrucieństwo tyranowi,
  koronę zdobył męczennika,
  padł posiekany na kawałki.
  Niebiosa nowy cud zdziałały,
  bo mocą swą Niebieski Lekarz
  poćwiartowane jego ciało
  przedziwne znowu w jedno złączył.
  Tak to Stanisław biskup przeszedł
  w przybytki Króla niebieskiego,
  aby u Boga Stworzyciela
  nam wyjednać przebaczenie.
  Gdy kto dla zasług jego prosi,
  wnet otrzymuje zbawcze dary:
  ci, co pomarli nagłą śmiercią,
  do życia znowu powracają.
  Choroby wszelkie pod dotknięciem
  pierścienia jego uciekają,
  przy jego świętym grobie zdrowie
  niemocnych wielu odzyskuje.
  Słuch głuchym bywa przywrócony,
  a chromy kroki stawia raźno,
  niemowom język się rozwiązał,
  w popłochu szatan precz ucieka.
  A przeto szczęsny ty, Krakowie,
  uposażony świętym ciałem,
  błogosław po wsze czasy Boga,
  który z niczego wszystko stworzył.
  Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi
  cześć, chwała, sława, uwielbienie:
  a nam tryumfy męczennika
  niech wyjednają radość wieczną.
  Amen[2]

English change

List
 • Rejoice, on Mother Poland
  Rich in noble afspring.
  To the Highest King render
  Worship with incessant praise
  For by His benign grace
  Bishop Stanislaus' torments,
  so great, which he had suffered
  Shine with marvelous signs.
  Here contending for justice,
  He did not yield before the anger of the king
  And stands the soldier of Christ,
  Alone to fight for the injury of the people
  Because he constantly reminded
  The tyrant of his brutality.
  He gained the crown of a martyr,
  And fell quartered into pieces.
  The Heavens wrought a new miracle,
  For the Celestial Physician by His power
  The martyr's quartered body
  Once more miraculously joined into whole
  Thus did bishop Stanislaus enter
  Into the Court of the Celestial King.
  That he may at God, the Creators, side
  Beg forgiveness for us.
  When whosoever by his merits pleads,
  Soon receives the saving gifts:
  Those who died a sudden death,
  To life return once more.
  All diseases at the touch
  Of his ring fee:
  By his holy grace health
  Is gained by the feeble.
  Hearing returns to the mute,
  While the lame boldly takes steps,
  The tongues of the mutes are untied,
  Satan flees in hasta far away.
  Thus, you, o happy Cracow,
  Armed with saintly body.
  Bless for all stemity God,
  Who wrought all from naught
  May to Most Holy Trinity sound Praise,
  glory, celebration, adoration,
  And let the triumphs of the martyr
  Gain for us eternal bliss.
  Amen[3]

References change

 1. Pacak, Piotr. "Gaude Mater Polonia". Śpiewnik Niepodległości (in Polish). Retrieved 2023-05-17.
 2. 2.0 2.1 "Gaude Mater Polonia". Śpiewnik Niepodległości (in Polish). Retrieved 2023-05-17.
 3. "Translations of Gaude Mater Polonia". Archived from the original on 30 April 2011. Retrieved 22 August 2010.