Hussar Ballad

1962 film by Eldar Ryazanov

Hussar Ballad (Russian: Гусарская баллада) is a 1962 Soviet movie directed by Eldar Ryazanov.[1][2]

Hussar Ballad
Directed byEldar Ryazanov
Written byEldar Ryazanov
Aleksandr Gladkov
StarringLarisa Golubkina
Yury Yakovlev
Igor Ilyinsky
Tatyana Shmyga
Music byTikhon Khrennikov
Distributed byMosfilm
Release dates
1962 (Soviet Union)
July 13, 1963 (United States)
Running time
96 min.
CountrySoviet Union
LanguageRussian

ReferencesEdit

Other websitesEdit