Jamilya (1968 movie)

1969 film by Irina Poplavskaya

Jamilya (Russian: Джамиля) is a 1968 Soviet drama movie directed by Irina Poplavskaya.[1][2] It stars Natalya Arinbasarova, Suymenkul Chokmorov, and Nasreddin Dubashev.

Jamilya
Russian: Джамиля
Directed by
Written byChingiz Aitmatov
Starring
CinematographyKadyrzhan Kydrylaliyev
Edited byYelena Surazhskaya
Music byNikolai Sidelnikov
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Actors

change

References

change

Other websites

change