Kamen Rider Gaim

24th season of the Kamen Rider franchise

Kamen Rider Gaim is a Japanese television series, a tokusatsu drama that is in the Kamen Rider Series.

Kamen Rider Gaim
GenreTokusatsu
Superhero fiction
Science fiction
Action adventure
Biopunk
Dark fantasy
Based onKamen Rider concept
by Shotaro Ishinomori
Developed byIshimori Productions
Toei Company
Nitroplus
Written byGen Urobuchi
Toriko Nanajo
Gun Snark
Nobuhiro Mouri
Jin Haganeya
Norimitsu Kaihō
Directed byRyuta Tasaki
Takayuki Shibasaki
Satoshi Morota
Shojiro Nakazawa
Hidenori Ishida
Osamu Kaneda
Kyohei Yamaguchi
StarringGaku Sano
Yuumi Shida
Hiromi Sakimoto
Yutaka Kobayashi
Mahiro Takasugi
Yuki Kubota
Tsunenori Aoki
Minami Tsukui
Gaku Matsuda
Saku Momose
Atsushi Shiramata
Ryo Matsuda
Metal Yoshida
Kazuki Namioka
Narrated byHōchū Ōtsuka
Opening theme"Just Live More" by Gaimu no Kaze
Ending theme"E-X-A (Exciting x Attitude)" by Kamen Rider Girls
"Never surrender" by Team Baron
"Toki no Hana" by Kamen Rider Girls
"Raise Up Your Flag" by Kota Kazuraba
"Ranbu Escalation" by Kota Kazuraba & Kaito Kumon
ComposerKousuke Yamashita
Country of originJapan
Original languageJapanese
No. of episodes47
Production
ProducersMotoi Sasaki
Naomi Takebe
Taku Mochizuki
Running time24 – 25 minutes
Production companyToei Company
Original release
NetworkTV Asahi
ReleaseOctober 6, 2013 (2013-10-06) –
September 28, 2014 (2014-09-28)

Schedule change

Super Hero Time aired alongside Zyuden Sentai Kyoryuger and then Ressha Sentai ToQger.

Cast change

 • Kota Kazuraba / Kamen Rider Gaim, Maiden of Fate: Gaku Sano
 • Mai Takatsukasa, Maiden of Fate: Yuumi Shida
 • Yuya Sumii: Hiromi Sakimoto
 • Kaito Kumon / Kamen Rider Baron, Sharpool: Yutaka Kobayashi
 • Mitsuzane Kureshima / Kamen Rider Ryugen: Mahiro Takasugi
 • Takatora Kureshima / Kamen Rider Zangetsu: Yuki Kubota
 • Ryoma Sengoku / Kamen Rider Duke: Tsunenori Aoki
 • Yoko Minato / Kamen Rider Marika: Minami Tsukui
 • Chucky: Kanon Tsuyama
 • Rika: Miina Yokota
 • Rat: Ren Ozawa
 • Zack / Kamen Rider Knuckle: Gaku Matsuda
 • Peko: Saku Momose
 • Ryoji Hase / Kamen Rider Kurokage: Atsushi Shiramata
 • Hideyasu Jonouchi / Kamen Rider Gridon: Ryo Matsuda
 • Oren Pierre Alfonso / Kamen Rider Bravo: Metal Yoshida
 • Akira Kazuraba: Rika Izumi
 • Iyo: Yui Natsuki
 • Kiyojiro Bando: Tomohisa Yuge
 • Sid / Kamen Rider Sigurd: Kazuki Namioka
 • DJ Sagara: Tomohitsu Yamaguchi
 • Sengoku Driver Equipment Voice: Seiji Hiratoko
 • Genesis Driver Equipment Voice: Shin-ichiro Miki
 • Narration: Hōchū Ōtsuka

Guest cast change

 • Sonomura (6, 16): Takashi Kitadai
 • Team Pop Up (18): Kamen Rider Girls
 • Jiro (30): Jingi Irie
 • Lapis (37): Taketo Tanaka
 • Kamen Rider Mars (Voice; 37) Kataoka Ainosuke VI
 • Queen (41): Hiromi Iwasaki
 • Kougane / Kamen Rider Jam (47): Honoka Ando

The Fateful Sengoku Movie Battle cast change

 • Team Soten: The Jacabal's
 • Ieyasu: JOY
 • Hideyoshi: Minehiro Kinomoto
 • Chacha: Hikaru Yamamoto
 • Nobunaga: Hiroaki Iwanaga
 • Ranmaru: Mao Ueda
 • Fourze Army Warlord: Ryuki Takahashi
 • Kiva Army Warlord: Keisuke Kato

Kamen Rider Taisen cast change

 • Ren Aoi / Kamen Rider Fifteen: Itsuji Itao
 • Saki Aoi: Akiko Hinagata
 • Shu Aoi: Yuzu Aoki
 • Mari: Ai Miyoshi

Great Soccer Battle! Golden Fruits Cup! cast change

 • Peko / Kamen Rider Kurokage Shin: Saku Momose
 • Lapis / Kamen Rider Kamuro: Taketo Tanaka
 • Kougane / Kamen Rider Mars: Kataoka Ainosuke VI
 • Citizen of Zawame: Mitsuru Karahashi, Hiroya Matsumoto

Gaim Gaiden cast change

Kamen Rider Zangetsu
 • Tōka Akatsuki / Kamen Rider Idun: Sayuri Iwata
 • Takatora Kureshima (teen): Ryūto
 • Mitsuzane Kureshima (adult): Wataru Nishoka
 • Tōka Akatsuki (child): Ai Uchida
 • Amagi Kureshima: Minori Terada
Kamen Rider Baron
 • Alfred / Kamen Rider Tyrant: Gamon Kaai
 • Kaito's father: Akira Matsushita
 • Kaito's mother: Keiko Takemitsu
 • Kaito Kumon (child): Kurando Katayama
Kamen Rider Duke
 • Kugai Kudo / Kamen Rider Savior: Jun Toba
Kamen Rider Knuckle
 • Azami: Maari
 • Shura / Kamen Rider Black Baron: Ryusuke Nakamura
Kamen Rider Gridon vs Kamen Rider Bravo
 • Masato Suzuka / Kamen Rider Sylphi: Tomomi Jiena Sumi (Kamen Rider Girls)

Songs change

Opening theme
 • "Just Live More"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Compostion & Arrangement: Shuhei Naruse
  • Artist: Gaimu no Kaze
Insert themes
 • "E-X-A (Exciting x Attitude)"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition & Arrangement: tatsuo (of everset)
  • Artist: Kamen Rider Girls
  • Episodes: 3, 5, 11
 • "Never surrender"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition & Arrangement: Junichi "IGAO" Igarashi
  • Artist: Team Baron (Kaito Kumon, Zack, & Peco) (Yutaka Kobayashi, Gaku Matsuda, & Saku Momose)
  • Episodes: 8, 26, 37
 • "Toki no Hana" ("Flower of Time")
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition: Naoki Maeda
  • Arrangement: Shuhei Naruse
  • Artist: Kamen Rider Girls
  • Episodes: 17, 21, 29
 • "Raise Up Your Flag"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition & Arrangement: tatsuo (of everset)
  • Artist: Kota Kazuraba (Gaku Sano)
  • Episodes: "Spring Break Combined Special", 24, 28, 30, 37
 • "Ranbu Escalation" ("Dance Escalation")
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition & Arrangement: Shuhei Naruse
  • Artist: Kota Kazuraba & Kaito Kumon (Gaku Sano & Yutaka Kobayashi)
  • Episodes: 36, 37, 39, 41, 45
Kamen Rider Zangetsu insert theme
 • "Light my Wish"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition: Ryo (of defspiral)
  • Arrangement: Ryo (of defspiral)
  • Artist: Mai Takatsukasa (Yuumi Shida)
Kamen Rider Baron ending theme
 • "Unperfected World"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition: Ryo (of defspiral)
  • Arrangement: Ryo (of defspiral)
  • Artist: Kaito Kumon (Yutaka Kobayashi)
Kamen Rider Knuckle ending theme
 • "Dance With Me"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition: Chikara Gonhoe
  • Arrangement: ats-
  • Artist: Team Baron (Zack, Peko, & Kaito Kumon) (Gaku Matsuda, Saku Momose, & Yutaka Kobayashi)
 • "You are the Hero"
  • Lyrics & Composition: Shock Eye
  • Arrangement: Masashi Kusano
  • Artist: Shock Eye from Gaim no Kaze