Kungssången

royal anthem of Sweden

Kungssången (English: Royal song) or Ur svenska hjärtans djup en gång (Once from the depths of Swedish hearts) is the royal anthem and song representing the royal family in Sweden. It was composed by Otto Lindblad, the lirycs were wrtitten by Carl Wilhelm August Strandberg. The anthem was first performed on 5 of december 1844, but officially adopted in 1893.[1]

Kungssången
English: Royal Song
Notes for male choir of Otto Lindblad.

Royal anthem of Sweden
Also known asUr svenska hjärtans djup en gång (English: Once from the depths of Swedish hearts)
LyricsCarl Wilhelm August Strandberg
MusicOtto Lindblad
Adopted1893
Audio sample
Kungssången
Swedish lirycs[1] English lirycs[1]
1. Ur svenska hjärtans djup en gång

en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

2. O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot –
en kunglig fotapall.

3. Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!

4. Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

5. Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!

1. From the depth of Swedish hearts,

a joint and a simple song,
which reaches forth to the King!
Be faithful to Him and his House,
make the Crown light upon his Head,
and all your faith in Him invest,
thou, people of high renown.

2. Oh King, Majesty of the people
It is also thine – embrace it
And protect it from fall.
If all the armies of the world against us stand,
We do not fear their threat
We place them before your foot
As a royal footstool

3. But, if one day our fall is near
From your shoulders let the mantle fall
Remove the burden of the crown
And put on the beloved colours
The old yellow and the blue,
lift the sword by the hilt and go
Towards war and doom

4. Raise our last banner in your hand
And lead your men yet
To the end and into death
Your faithful people of heroes stock,
Of their best blood, they shall sew
A royal robe, warm and pure
And shroud you in it

5. Thou Lord of Heaven, stay with us
Just like you did in the olden days
And live on our shores
the old life and spirit
Of the Svea king and his men
And let your spirit rest
Above the Northern Land

References change

  1. 1.0 1.1 1.2 "Sweden (royal anthem) – nationalanthems.info". Retrieved 2023-04-20.