List of rivers of the Netherlands

Wikimedia list article

These are the main rivers of The Netherlands. All of the Netherlands is drained into the North Sea. At the end of this article the rivers of the Netherlands are listed by the letter.


List by letterEdit

Aa, Afgedamde Maas, Amer, Amstel, Beneden Merwede, Bergse Maas, Berkel, Bijlands Kanaal, Boven Merwede, Dieze, Dinkel, Dintel, Dommel, Dordtsche Kil, Ems, Geleenbeek, Gender, Geul, Gouwe, Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Hollandse IJssel, IJssel, Jeker, Keeten-Mastgat, Krammer, Kromme Rijn, Lauwers, Lek, Linge, Mark, Meuse, Nederrijn, Niers, Nieuwe Maas, Nieuwe Merwede, Nieuwe Waterweg, Noord, Oosterschelde, Oude IJssel, Oude Maas, Oude Rijn, Pannerdens Kanaal, Regge, Rhine, Rotte, Rur, Scheldt, Scheur, Schie, Schipbeek, Spaarne, Spui, Steenbergse Vliet, Swalm, Vecht (Overijssel), Vecht (Utrecht), Vliet, Voer, Volkerak, Waal, Western Scheldt, Wurm, Zaan, Zwarte Water