On Thin Ice (1966 movie)

1966 film by Damir Vyatich-Berezhnykh

On Thin Ice (Russian: По тонкому льду) is a 1966 Soviet movie directed by Damir Vyatich-Berezhnykh.[1][2]

On Thin Ice
Directed byDamir Vyatich-Berezhnykh
Written byIvan Bakurinsky
Based onPo tonkomu ldu
by Georgiy Bryantsev
StarringViktor Korshunov
Feliks Yavorskiy
Alexey Eybozhenko
Mikhail Gluzsky
Izolda Izvitskaya
Aleksey Alekseev
CinematographyNikolay Olonovskiy
Edited byAleksandra Kamagorova
Music byMieczysław Weinberg
Production
company
Distributed byGosfilm
Release date
26 September 1966
Running time
175 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

ReferencesEdit

Other websitesEdit