Peace to Him Who Enters

1961 film by Vladimir Naumov, Aleksandr Alov

Peace to Him Who Enters (Russian: Мир входящему) is a 1961 Soviet drama movie directed by Aleksandr Alov and Vladimir Naumov.[1][2] It stars Viktor Avdyushko, Aleksandr Demyanenko, and Stanislav Khitrov.

Peace to Him Who Enters
Directed byAleksandr Alov
Vladimir Naumov
Written byAleksandr Alov
Vladimir Naumov
Leonid Zorin
StarringLidiya Shaporenko
Aleksandr Demyanenko
Andrei Fajt
Nikolai Grinko
Viktor Avdyushko
CinematographyAnatoly Kuznetsov
Edited byNadezhda Anikeyeva
Music byNikolai Karetnikov
Production
company
Release dates
  • 4 September 1961 (1961-09-04) (USSR)
  • 23 November 1963 (1963-11-23) (U.S.)
Running time
90 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Actors change

  • Viktor Avdyushko as Ivan Yamshchikov
  • Aleksandr Demyanenko as Shura Ivlev
  • Stanislav Khitrov as Pavel Vasilyevich Rukavitsyn
  • Lidiya Shaporenko as Barbara, German
  • Vera Bokadoro as French

References change

Other websites change