Yevdokiya

1961 film by Tatyana Lioznova

Yevdokiya (Russian: Евдокия) is a 1961 Soviet movie directed by Tatyana Lioznova.[1][2]

Yevdokiya
Russian: Евдокия
Directed byTatyana Lioznova
Written byVera Panova
Produced byBoris Krakovsky
Starring
Cinematography
Edited by
  • Yevgeniya Abdirkina
  • Vera Vasileva
Music byLeonid Afanasyev
Production
company
Release date
1961
Running time
106 min.
CountrySoviet Union
LanguageRussian

ReferencesEdit

Other websitesEdit