Zoya (movie)

1944 film by Lev Arnshtam

Zoya (Russian: Зоя) is a 1944 Soviet war movie directed by Lev Arnshtam.[1][2] It stars Galina Vodyanitskaya, Tamara Altseva, and Aleksey Batalov.

Zoya
Directed byLev Arnshtam
Written byLev Arnshtam
Boris Chirskov
StarringGalina Vodyanitskaya
CinematographyAleksandr Shelenkov
Music byDmitri Shostakovich
Distributed bySoyuzdetfilm
Release date
  • 1944 (1944)
Running time
95 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Actors

change

References

change

Other websites

change