Avataro Sentai Donbrothers

Japanese tokusatsu drama television series

Avataro Sentai Donbrothers is a Japanese television series. It is the 46th in Toei's Super Sentai series. Its Momotarō-themed Kikai Sentai Zenkaiger The show succeeded Kamen Rider Revice and Kamen Rider Geats line-up Super Hero Time to Avataro Sentai Donbrothers and premiered March 6, 2022, on TV Asahi.

Avataro Sentai Donbrothers
GenreTokusatsu
Superhero fiction
Comedy
Mystery fiction
Superhero
Created byToshiki Inoue
Directed byRyuta Tasaki
StarringKouhei Higuchi
Yuuki Beppu
Kohaku Shida
Totaro
Hirofumi Suzuki
Raizou Ishikawa
Kiita Komagine
Sōkō Wada
Yuma Tominaga
Amisa Miyazaki
Shinnosuke Takahashi
Tomoki Hirose
Mana Takai
Shin Koyanagi
Momoko Arata
Opening theme"Ore koso Only One" Performed by Win Morisaki
Ending theme"Don't Boo! Donbrothers" Performed by Win Morisaki
Country of originJapan
Original language(s)Japanese
No. of episodes50
Production
Producer(s)Chihiro Inoue
Shinichiro Shirakura
Naomi Takebe
Kōichi Yada
Akihiro Fukuda
Running time24–25 minutes
Production company(s)TV Asahi
Toei Company
Toei Agency
Release
Original networkANN (TV Asahi, ABC, KBC HTB)
Original releaseMarch 6, 2022 –
February 26, 2023
Chronology
Preceded byKikai Sentai Zenkaiger
Followed byOhsama Sentai King-Ohger

Characters change

Donbrothers change

Actor Name Donbrothers
Kouhei Higuchi Taro Momoi Don Momotaro
Yuuki Beppu Shinichi Saruhara Saru Brother
Kohaku Shida Haruka Kito Oni Sister
Totaro Tsubasa Inuzuka Inu Brother
Hirofumi Suzuki Tsuyoshi Kijino Kiji Brother
Raizou Ishikawa Jiro Momotani Don Doragoku
Raizou Ishikawa Jiro Momotani Don Torabolt
Yuya Tominaga Sonoi Transformed Sonoi
Amisa Miyazaki Sononi Transformed Sononi
Shinnosuke Takahashi Sonoza Transformed Sonoza
Tomoki Hirose Sonoshi Transformed Sonoshi
Mana Takai Sonogo Transformed Sonogo
Shin Koyanagi Sonoroku Transformed Sonoshi

Cast change

 • Taro Momoi / Don Momotaro: Kouhei Higuchi
 • Shinichi Saruhara / Saru Brother: Yuuki Beppu
 • Haruka Kito / Oni Sister: Kohaku Shida
 • Tsubasa Inuzuka / Inu Brother: Totaro
 • Tsuyoshi Kijino / Kiji Brother: Hirofumi Suzuki
 • Jiro Momotani / Don Doragoku / Don Torabolt: Raizou Ishikawa
 • Kaito Goshikida / Zenkaizer Black: Kiita Komagine
 • Sonoi: Yuya Tominaga
 • Sononi: Amisa Miyazaki
 • Sonoza: Shinnosuke Takahashi
 • Sonoshi: Tomoki Hirose
 • Sonogo: Mana Takai
 • Sonoroku: Shin Koyanagi
 • Miho Kijino / Natsumi Kuramochi: Momoko Arata
 • Yuriko Kito: Hitomi Miwa
 • Sanae Isono: Sachiko Matsuura
 • Manager: Kohtaro Taki
 • Ishikawa: Takahito Ueda
 • Takenaka: Akira Takeuchi
 • Kiriyama: Ryosuke Yusa
 • Jin Momoi: Soko Wada
 • Donblaster Voice: Daiki Hamano

Guest cast change

 • Marina Maeda / Oni Sister II (10): Hiyori Katada
 • Makoto Tanabe (17): Yuya Hirata
 • Takeo Aota (28): Yoshito Momiki
 • Sonona (49, 50): Yuka Motohashi
 • Sonoya (49, 50): Kohei Murakami

Songs change

Opening theme
 • "Ore koso Only One" ("I Am Only One")
  • Lyrics: Neko Oikawa
  • Composition & Arrangement: Fuwari
  • Artist: Win Morisaki
Ending theme
 • "Don't Boo! Donbrothers"
  • Lyrics: Shoko Fujibayashi
  • Composition & Arrangement: Go Sakabe
  • Artist: Win Morisaki