Kamen Rider Geats

Japanese drama

Kamen Rider Geats is a Japanese tokusatsu drama series. Super Hero Time joined Avataro Sentai Donbrothers and then Ohsama Sentai King-Ohger.

Kamen Rider Geats
GenreTokusatsu
Superhero fiction
Science fiction
Action
Battle royal
Based onKamen Rider concept
by Shotaro Ishinomori
Developed byIshimori Productions
Toei Company
Written byYuya Takahashi
Directed byShojiro Nakazawa
Teruaki Sugihara
StarringHideyoshi Kan
Ryuga Sato
Yuna Hoshino
Kazuto Mokudai
Tsubasa Sakiyama
Kokoro Aoshima
Shugo Oshinari
Composer(s)Toshihiko Sahashi
Country of originJapan
Original language(s)Japanese
No. of episodes21
Production
Producer(s)Chihiro Inoue (TV Asahi)
Naomi Takebe (Toei)
Running time24-25 minutes
Production company(s)Toei Company
TV Asahi
Asatsu-DK
Bandai
DistributorToei Company
Release
Original networkTV Asahi
Original releaseSeptember 4, 2022 (2022-09-04) –
present
Chronology
Preceded byKamen Rider Revice

CastEdit

 • Ace Ukiyo / Kamen Rider Geats: Hideyoshi Kan
 • Keiwa Sakurai / Kamen Rider Tycoon: Ryuga Sato
 • Neon Kurama / Kamen Rider Nargo: Yuna Hoshino
 • Michinaga Azuma / Kamen Rider Buffa: Kazuto Mokudai
 • Tsumuri: Kokoro Aoshima
 • Win Hareruya / Kamen Rider Punk Jack: Tsubasa Sakiyama
 • Sara Sakurai: Nene Shida
 • Irumi Kurama: Ryoko Yuui
 • Kōsei Kurama: Shinji Kasahara
 • Niramu / Kamen Rider Gazer: Ryo Kitamura
 • Samasu: Seia Yasuda
 • Beroba: Ayaka Namiki
 • Gene: Fuku Suzuki
 • Archimedel: Shihou Harumi
 • Girori / Kamen Rider Glare: Shugo Oshinari

Guest castEdit

 • Takahito Taira / Kamen Rider Ginpen (1, 2): Tomoharu Hasegawa
 • Takeshi Gōtokuji / Kamen RIder Shiro (1, 17-19): Yamato Kinjo
 • Kanato Sumida / Kamen Rider Dapan (2-4): Ryunosuke Miyamoto
 • Morio Koganeya / Kamen Rider Merry (2-6): Koji Abe
 • Yukie Yaginuma / Kamen Rider Letter (11): Michi Ōta
 • Ittetsu Tanba / Kamen Rider Keirou (10-12): Hideki Kurauchi
 • Daichi Isuzu / Kamen Rider Nudge Sparrow (17-19): Dai Goto
 • Sae Ganaha / Kamen Rider Lopo (17-20): Rina Onuki