Aybolit-66

1966 film by Rolan Bykov

Aybolit-66 (Russian: Айболит-66) is a 1966 Soviet family comedy movie directed by Rolan Bykov.[1][2] It stars Oleg Yefremov, Lidiya Knyazeva, and Yevgeni Vasilyev.

Aybolit-66
Directed byRolan Bykov
Written byRolan Bykov
Vadim Korostylyov
Kornei Chukovsky (story)
CinematographyGennadi Tsekavyj
Viktor Yakushev
Edited byIrma Tsekavaya
Music byBoris Tchaikovsky
Production
company
Release date
  • 19 April 1967 (1967-04-19)
Running time
92 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

ActorsEdit

ReferencesEdit

Other websitesEdit