Rota (poem)

poem by the Polish poet Maria Konopnicka

Rota (English: The Oath) is a Polish poem written by Polish poetess Marya Konopnicka.
It was first published in the Polish newspaper "Gwiazdka Cieszyńska" (English: Star of Ciezyn) on 7 November 1908. The poem was written as a protest in order to stop the German Empire's policies of the oppression and suppression of the Polish culture, by the forced Germanisation of Poles.

Original lyrics change

Nie rzucim ziemi, zkąd nasz rod, Nie damy pogrześć mowy! Polski my naród, Polski lud, Królewski szczep Piastowy. Nie damy, by nas zniemczył wrog. — Tak nam dopomóż Bog!

Do krwi oststaniej kropli z żył, Bronić będziemy Ducha, Aż się rozpadnie w proch i w pył Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, — Tak nam dopomóż Bog!

Nie będzie niemiec pluł nam w twarz, I dzieci nam germanił, Oręny sercem hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg, — Tak nam dopomóż Bog! —

Ludowi śląskiemu.