The Cranes Are Flying

1957 film by Mikhail Kalatozov

The Cranes Are Flying (Russian: Летят журавли, translit. Letyat zhuravli) is a 1957 Russian World War II romantic drama movie directed by Mikhail Kalatozov and starring Aleksey Batalov, Tatiana Samoilova, Nikolay Smorchkov, Vasili Merkuryev, Svetlana Kharitonova, Valentin Zubkov. It was distributed by Warner Bros..

Other websites change