University of San Francisco

Jesuit Catholic university in San Francisco, California

The University of San Francisco, is a private Jesuit university founded in 1855 in San Francisco, California, and is the oldest university in San Francisco.