Family tree of Japanese monarchs

family tree of the Imperial House of Japan

This is a family tree of the Emperors of Japan (tenno)[1] from Jimmu to the present day.

The chrysanthemum symbol of the Japanese emperor and his family

The legendary genealogy of the emperors includes Shinto deities.[2]

The traditional order of succession begins with Emperor Jimmu.[3]

In the graphic chart, the names of Jimmu and his successors are highlighted in yellow. The ordinal numbers of the Japanese monarchs are in red; and these are also highlighted in yellow.

The pretenders of the Nanboku-chō period are highlighted in beige.

SHINTO
DEITIES

(legendary
genealogy)
[4]
Takamimusubi[5] Izanagi[6] Izanami[7]Kamimusubi
Amaterasu[8] Ōyamatsumi[9] Susanoo[10]
Futodama[11]Takuhadachiji
-hime[12]
Ame no
Oshihomimi
[13]
Ame-no-hohi
Watatsumi[14]
Inbe clan[15]Nigihayahi Ninigi[16] Konohana
Sakuyahime
[17]
Haji clan[18]Izumo priests
(Izumo no Kuni no Miyatsuko [ja])
Utsushihikanasaku [ja]Nurutama-no-mikoto [ja]
Mononobe clanTamanoya[19] Hoderi
(Umisachi-hiko)
[20]
Hohodemi
(Hoori)
[21]
Toyotama
-hime
[22]
Azumi peopleOwari Kuni-no-miyatsuko [ja], Yamato no Kuni no Miyatsuko)
son or
6th-generation
descendant
Shinabe clanHayato people[23] Ugayafu
-kiaezu
[24]
Tamayori
-hime
[25]
Ōkuninushi[26]
(Ōnamuchi)[27]
Nunakawahime [ja]Ame-no-Koyane
Hosuseri Kotoshironushi[28] Tamakushi-himeAme no oshikumo nomi koto [ja] (Nakatomi clan progenitor) [29] Takeminakata Susa Clan[30]
(clan of priests at Susa Shrine)
 
JAPANESE
EMPERORS
Inahi no
Mikoto
Itsuse no
Mikoto
Ahiratsu-hime711–585 BC
 
Jimmu
660–585 BC(1)
Himetataraisuzu-hime[31]Miwa clanAmenotaneko [ja][29]
Kisumimi Tagishimimi 632–549 BC
 
Suizei
581–549 BC(2)
Isuzuyori-hime Hikoyai Kamuyaimimi
d.577 BC
Usami no Mikoto [ja][29]
567–511 BC
 
Annei
549–511 BC(3)
Ikisomimi no mikoto [ja]Mishokutsuomi no Mikoto [ja][29]
553–477 BC
 
Itoku
510–476 BC(4)
Amonotoyototsu-hime [ja]Ikatsuomikoto [ja][29]
Yosotarashi-hime 501–393 BC
 
Kōshō
475–393 BC(5)
Nashitomi [ja][29]
Ametarashihiko
kunioshihito
427–291 BC
 
Kōan
392–291 BC(6)
Kamikikikatsu [ja][29]
Oshihime 342–215 BC
 
Kōrei
290–215 BC(7)
Kuwashi-himeKushiukameshi no Mikoto [ja][29]
ancestry
Ikagashikome [ja][a] 273–158 BC
 
Kōgen
214–158 BC(8)
Kibitsuhiko Wakatakehiko [ja]Kuninazu no oukashima [ja][29]
Hikofutsuoshi
no Makoto
208–98 BC
 
Kaika
157–98 BC(9)
Omikiyama no Mikoto [ja][29]
148–30 BC
 
Sujin
97–30 BC(10)
HikoimasuNakatomi no Ikatsu [ja][29]
son or grandson
Takenouchi
no Sukune
Yasaka Iribiko 69 BC–70 AD
 
Suinin
29 BC–70 AD(11)
Yamashiro
no Ōtsutsuki
Mawaka
O-o-obase-no-mikoto (大小橋命) [29]
Yasaka Iribime 13 BC–130 AD
 
Keikō
71–130(12)
Kanime IkazuchiNakatomi no Amahisa-no-kimi [29]
Soga no
Ishikawa
Sukune
(Soga clan progenitor)
84–190
 
Seimu
131–191(13)
Ioki Iribiko Yamato Takeru Futaji Irihime Okinaga
no Sukune
Nakatomi no Abiko [29]
Soga
no Machi
Homuda
Mawaka
149–200
 
Chūai
192–200(14)
 
Jingū
200–270
Nakatomi no Mahito [29]
Nakatsuhime 201–310
 
Ōjin
270–310(15)
Nakatomi no Kamako [29]
Soga
no Karako
Princess Iwa 290–399
 
Nintoku
313–399(16)
Wakanuke
no Futamata
Nakatomi no Kuroda [29]
 
Richū
400–405(17)
 
Hanzei
406–410(18)
 
Ingyō
411–453(19)
Oshisaka
no Hime
Ohohoto
no Ōkimi
Soga
no Koma
Ichinobe
no Oshiwa
 
Ankō
453–456(20)
418–479
 
Yūryaku
456–479(21)
Ohi
no Ōkimi
449–487
 
Kenzō
484–487(23)
 
Ninken
488–498(24)
 
Seinei
480–484(22)
Ushi
no Ōkimi
489–507
 
Buretsu
498–507(25)
Tashiraka  
Keitai
507–531(26)
Soga
no Iname

506?-570
Tachibana 467–539
 
Senka
536–539(28)
465–536
 
Ankan
531–536(27)
Soga
no Umako

c.551-626
Nakatomi no Tokiwa [29] Ishi-Hime 509–571
 
Kinmei
539–571(29)
Soga no
Kitashihime
Soga no
Oanenokimi
Hiro Hime
?-575
Unako
no Otoshi
538–585
 
Bidatsu
572–585(30)
554–628
 
Suiko
593–628(33)
540–587
 
Yōmei
585–587(31)
Anahobe no
Hashihito
?–592
 
Sushun
587–592(32)
Soga no
Kuramaro
Nakatomi no Katanoko [29] Oshisako no Oe
b.556
Nukate Hime
b. 570
Prince
Sakurai
560-587?
Prince Shōtoku
574-622
Ōtomo
no Koteko
Nakatomi no Mikeko [29] Chinu no Ōkimi Kibi Hime
Soga no
Murajiko
611–664
(614-669)
Fujiwara no Kamatari
(Fujiwara clan progenitor)
[29][33]
669
593–641
 
Jomei
629–641(34)
594–661
 
Kōgyoku
642–645(35)
Saimei
654–661(37)
596–654
 
Kōtoku
645–654(36)
Prince Nanba [ja] Soga
no Masako
Fujiwara
no Fuhito

659–720
626–671
 
Tenji
661–671(38)
Yamato Hime
no Ōkimi
Prince Kurikuma [ja] 648–672
 
Kōbun
671–672(39)
Princess Tōchi
648/653–678
645–703
 
Jitō

686–697(41)
631–686
 
Tenmu
672–686(40)
Prince Minu [ja] Fujiwara
no Fusasaki

681–737
Shiki
c.668-716
660–721
 
Genmei
707–715(43)
Kusakabe
662–689
Prince Toneri
676–735
Tachibana no Michiyo
(Tachibana clan progenitor)
Fujiwara
no Miyako
?-754
683–707
 
Monmu
697–707(42)
683–748
 
Genshō
715–724(44)
733–765
 
Junnin
758–764(47)
Tachibana no Moroe Fujiwara
no Matate

715–766
Empress
Kōmyō

701–760
701–756
 
Shōmu
724-749(45)
Tachibana no Naramaro 718–770
 
Kōken
749–758(46)
Shōtoku
764–770(48)
Princess Inoe
(Ikami)
717–775
709–782
 
Kōnin
770–781(49)
Takano
no Niigasa

c.720-790
Tachibana no Kiyotomo [ja] Fujiwara
no Uchimaro

756–812
Sakahito
754–829
Yamabe
737–806

 
Kanmu
781–806(50)
Fujiwara
no Otomuro

760–790
Fujiwara
no Fuyutsugu

775–826
Asahara
779–817
Ate
774–824

 
Heizei
806–809(51)
Kamino
786–842

 
Saga
809–823(52)
Tachibana
no Kachiko

786–850
Princess
Koshi
789–809
Ōtomo
786–840

 
Junna
823–833(53)
Kazurawara Shinno [ja]
Fujiwara
no Nagara

802–856
Fujiwara
no Yoshifusa

804–872
Minamoto
no Kiyohime
810–856
Fujiwara
no Nobuko
809–871
Masara
810–850

 
Ninmyō
(Fukakusa)
833–850(54)
Princess
Seishi

810–879
Takami Shinno [ja]
Fujiwara
no Akirakeiko
829–899
Michiyasu
827–858

 
Montoku
850–858(55)
Tokiyasu
830–887

 
Kōkō
884–887(58)
Taira no Takamochi
(Taira clan progenitor)
Fujiwara
no Mototsune

836–891
Fujiwara
no Takaiko
842–910
Korehito
850–880

 
Seiwa
858–876(56)
Sadami
867–931

 
Uda
887–897(59)
Fujiwara
no Tadahira

880–949
Sadaakira
869–949

 
Yōzei
876–884(57)
Fujiwara
no Onshi

885–954
Atsuhito
885–930

 
Daigo
897–930(60)
Prince
Atsumi
893-967
Kōshi
919-957
Fujiwara
no Morosuke

909–960
Fujiwara
no Kinsue

957–1029
Fujiwara
no Koretada

924-972
Yutaakira
923–952

 
Suzaku
930–946(61)
Fujiwara
no Anshi

927–964
Nariakira
926–967

 
Murakami
946–967(62)
Fujiwara
no Kaneie

929–990
Minamoto
no Masanobu

920–993
Fujiwara
no Kaishi
945–975
Norihira
950–1011

 
Reizei
967–969(63)
Princess
Masako

950–1000
Fujiwara
no Chōshi
c.954–982
Morihira
959–991

 
En'yū
969–984(64)
Fujiwara
no Senshi
962-1002
Fujiwara
no Michinaga

966–1028
Minamoto
no Rinshi
964–1053
Fujiwara
no Sanenari
975–1004
Morohada
968–1008

 
Kazan
984–986(65)
Fujiwara
no Seishi

972–1025
Iyasada
976–1017

 
Sanjō
1011–1016(67)
Fujiwara
no Kenshi

994–1027
Fujiwara
no Shōshi

988–1074
Kanehito
980–1011

 
Ichijō
986–1011(66)
Fujiwara
no Teishi

977–1001
Fujiwara
no Kinnari
Princess
Teishi

1013–1094
Fujiwara
no Genshi

1016–1039
Atsunaga
1009–1045

 
Go-Suzaku
1036–1045(69)
Fujiwara
no Kishi
1007–1025
Atsuhira
1008–1036

 
Go-Ichijō
1016–1036(68)
Fujiwara
no Ishi

999–1036
Fujiwara
Shigeko
?-1062
Takahito
1034–1073

 
Go-Sanjō
1068–1073(71)
Princess
Kaoruko

1029–1093
Chikahito
1025–1068

 
Go-Reizei
1045–1068(70)
Princess
Akiko
{Shōshi}

1027–1105
Fujiwara
no Kanshi

1021–1102
Fujiwara
no Hiroko

1036–1127
Fujiwara
no Sanesue
1035-1092
Sadahito
1053–1129

 
Shirakawa
1073–1087(72)
Fujiwara
no Kenshi

1057–1084
Fujiwara no Yorimichi Fujiwara
no Kinzane
1053-1107
Fujiwara
no Ishi
1076–1103
Taruhito
1079–1107

 
Horikawa
1087–1107(73)
Princess
Tokushi

1060–1114
Princess
Yasuko

1076–1096
Fujiwara no Morozane Fujiwara
no Michisue
1090-1128
Tokudaiji
Saneyoshi
1117-1173
Fujiwara
no Nariko

1117–1160
Munehito
1096–1157

 
Toba
1107–1123(74)
Fujiwara
no Tamako

1101–1145
Fujiwara
no Yasuko

1095–1156
Fujiwara no Moromichi Fujiwara
no Kinmichi
1117-1173
Tokudaiji
Kinyoshi
1115-1161
Masahito
1127–1192

 
Go-Shirakawa
1155–1158(77)
Fujiwara no
Kinshi

1134–1209
Akihito
1119–1164

 
Sutoku
1123–1142(75)
Fujiwara
no Kiyoko

1121–1182
Taira
no Kiyomori

1118–1181
Fujiwara no Tadazane Fujiwara
no Sanemune
1145-1214
Princess
Yoshiko

1141–1176
Morihito
1143–1165

 
Nijō
1158–1165(78)
Fujiwara
no Tashi

1140–1202
Narihito
1139–1155

 
Konoe
1142–1155(76)
Fujiwara
no Shimeko

1131–1176
Norihito
1161–1181

 
Takakura
1168–1180(80)
Taira
no Tokuko

1155–1213
Fujiwara no Tadamichi Saionji
Kintsune
1171-1244
Yorihito
1164–1176

 
Rokujō
1165–1168(79)
Fujiwara
no Ikushi

1146–1173
Takahura
1180–1239

 
Go-Toba
1185–1198(82)
Kujō Ninshi
1173–1239
Prince
Morisada
1179-1223
Tokihito
1178–1185

 
Antoku
1180–1185(81)
Konoe Motozane Tōin Saneo
1219-1273
Saionji Saneuji
1194-1269
Fujiwara
no Reishi

1185–1243
Tamehito
1196–1231

 
Tsuchimikado
1198–1210(83)
Morinari
1197–1242

 
Juntoku
1210–1221(84)
Fujiwara
no Ritsushi

1192–1248
Yutahito
1212–1234

 
Go-Horikawa
1221–1232(86)
Fujiwara
no Shunshi

1209–1233
Konoe Motomichi Saionji
Kisshi

1225–1292
Kunihito
1220–1272

 
Go-Saga
1242–1246(88)
Kanenari
1218–1234

 
Chūkyō
1221(85)
Mitsuhito
1231–1242

 
Shijō
1232–1242(87)
Konoe Iezane Tōin Inshi
1246-1329
Hisahito
1243–1304

 
Go-Fukakusa
1246–1260(89)
Saionji
(Fujiwara)
no Kimiko

1232–1304
Tōin
no Saneko

1245–1272
Tsunehito
1249–1305

 
Kameyama
1260–1274(90)
Fujiwara
no Kishi

1252–1318
Prince
Munetaka

1242–1274
Shōgun:
1252–1266
Konoe Kanetsune Tōin Sueko
1265-1336
Hirohito
1265–1317

 
Fushimi
1287–1298(92)
Prince Hisaaki
1279–1308
Shōgun:
1289–1308
Reishi
1270-1307
Yohito
1267–1324

 
Go-Uda
1274–1287(91)
Prince
Koreyasu

1264–1326
Shōgun:
1266–1289
Konoe Motohira Tomihito
1297–1348

 
Hanazono
1308–1318(95)
Tanehito
1288–1336

 
Go-Fushimi
1298–1301(93)
Prince Morikuni
1301–1333
Shōgun:
1308–1333
Takaharu
1288–1339

 
Go-Daigo
1318–1339(96)
Saionji
no Kishi

1303–1333
Kuniharo
1285–1308

 
Go-Nijō
1301–1308(94)
Fujiwara
no Kinshi

1271–1342
Konoe Iemoto Yutahito
1322–1380

 
Kōmyō
1336–1348
Kazuhito
1313–1348

 
Kōgon
1332–1334
Princess
Junshi

1311–1337
Noriyoshi
1328–1368

 
Go-Murakami
1339–1368(97)
Prince
Moriyoshi

1308–1335
Shōgun:
1333–1334
Prince
Narinaga

1326–1338/1344
Shōgun:
1334–1338
Prince
Tsunenaga

1324–1338
Prince
Munenaga

1311–c.1385
Prince
Kaneyoshi

c.1329-1383
Konoe Tsunehira Okihito
1334–1398

 
Sukō
1348–1351
Iyahito
1336–1374

 
Go-Kōgon
1352–1371
Yutanari
1343–1394

 
Chōkei
1368–1383(98)
Hironari
1347–1424

 
Go-Kameyama
1383–1392(99)
Konoe Mototsugu Yoshihito
shinnō
1351–1416
Ohito
1359–1393

 
Go-En'yū
1371–1382
Key: Northern
Pretender

Legitimate
Emperor
Konoe Michitsugu Sadafusa
shinnō
1372–1456
Motohito
1377–1433

 
Go-Komatsu
1382–1392
1392–1412(100)
Konoe Kanetsugu Mihito
1401–1428

 
Shōkō
1412–1428(101)
Konoe Tadatsugu Hikohito
1419–1471

 
Go-Hanazono
1428–1464(102)
Fushimi
Sadatsune
1426–1474
Konoe Fusatsugu Fusahito
1442–1500

 
Go-Tsuchimikado
1464–1500(103)
Fushimi
Kunitaka
1456–1532
Konoe Masaie Katsuhito
1464–1526

 
Go-Kashiwabara
1500–1526(104)
Fushimi
Sadaatsu
1488–1572
Hisamichi(15)
(1472-1544)
Tomohito
1497–1557

 
Go-Nara
1526–1557(105)
Fushimi
Kunisuke
1513–1563
Taneie(16)
(1503-1566)
Michihito
1517–1593

 
Ōgimachi
1557–1586(106)
Fushimi
Kuninobu
1566–1622
Tokugawa
Ieyasu

1543–1616
Shōgun:
1603–1605
Konoe
Sakihisa
Prince Masahito
1552–1586
Fushimi
Sadakiyo
1596–1654
Tokugawa
Hidetada

1579–1632
Shōgun:
1605–1623
Konoe
Sakiko
Kazuhito
1572–1617

 
Go-Yōzei
1586–1611(107)
Fushimi
Sadayuki
1632–1694
Tokugawa
Masako

1607–1678
Kokohito
1596–1680

 
Go-Mizunoo
1611–1629(108)
Okiko
1624–1696

 
Meishō
1629–1643(109)
Tsuguhito
1633–1654

 
Go-Kōmyō
1643–1654(110)
Nagahito
1638–1685

 
Go-Sai
1655–1663(111)
Satohito
1654–1732

 
Reigen
1663–1687(112)
Takatsukasa
Fusako

1653–1712
Kujō
Sukezane

1669–1729
Mashiko
1669–1738
Asahito
1675–1710

 
Higashiyama
1687–1709(113)
Princess
Yukiko

1680–1720
Yoshiko
1676–1707
Fushimi
Kuninaga
1676–1726
Kujō Yukinori
1700–1728
Naohito shinnō
1704–1753
Yashuhito
1702–1737

 
Nakamikado
1709–1735(114)
Nijō Munemoto
1727–1754
Teruhito
1720–1750

 
Sakuramachi
1735–1747(115)
Fushimi
Sadatake

1701–1754
Sukehito
shinnō
1733–1794
Toohito
1741–1762

 
Momozono
1747–1762(116)
Toshiko
1740–1813

 
Go-Sakuramachi
1762–1771(117)
Nijō Harutaka
1754–1826
Hidehito
1758–1779

 
Go-Momozono
1771–1779(118)
Fushimi
Kuniyori

1733–1802
Kajyūji Tadako
1780-1843
Morohito
1771–1840

 
Kōkaku
1780–1817(119)
Princess
Yoshiko

1779–1846
Kujō Hisatada
1798–1871
Ayahito
1800–1846

 
Ninkō
1817–1846(120)
Ōgimachi
Naoko
1803–1856
Fushimi
Sadayuki

1776–1841
Empress
Dowager
Eishō

(Asako Kujō)
1835–1897
Osahito
1831–1867

 
Kōmei
1846–1867(121)
Nakayama
Yoshiko

1836–1907
Fushimi
Kuniie

1802–1872